Aké dokumenty sú potrebné na vybavenie americkej hypotéky

16.03.2011 23:52

- Žiadosť o úver,
- potvrdenie o výške príjmu alebo daňové priznanie, prípadne doloženie vedľajších príjmov,
- výpis z katastra nehnuteľností,
- snímka katastrálnej mapy,
- nadobúdací titul k nehnuteľnosti a doloženie, že nehnuteľnosť nie je zaťažená inými záväzkami,
- odhad ceny.