Kontokorentný úver

16.03.2011 23:55

Jeden z najčastejšie využívaných bankových úverov predovšetkým u fyzických osôb je rozhodne kontokorentný úver. Jedná sa o úver slúžiaci na pokrytie predovšetkým prechodného nedostatku peňazí na bežnom bankovom účte. Banku zvyčajne vôbec nezaujíma, na čo sú peniaze využité. Úver je teda striktne neúčelový a záleží len na klientovi, ako s týmto druhom úveru naložia. Kontokorentný úver zabezpečuje pokrytie neočakávaných rezerv vo výdavkoch klienta. Parametre úveru sa stanovujú už prí uzatváraní zmluvy o bankovom účte. Ide predovšetkým o nastavenie úverového limitu, teda maximálnej sumy, ktorú je možné ísť takzvane "do mínusu" na bankovom účte. Po celú dobu platnosti sa limit nemení, teda nie je ani nijako regulovaný.
Hlavnými parametre kontokorentu sú úverový limit, čo je maximálna suma, ktorú banka klientovi týmto spôsobom požičia. Úroková sadzba, teda cena takto vypožičaných peňazí, a poplatky za dojednanie a vedenie kontokorentu. U kontokorentov nie je stanovená pevná splátka pôžičky, ale klient je povinný v určitej dobe (spravidla jeden rok) úver splatiť, teda sa s účtom dostať "do plusu". Potom smie opäť kontokorentný úver čerpať ako na začiatku.
Poked teda potrebujete peniaze ihneď a počítate s tým, že je v najbližšej dobe splatíte, potom pre vás môže byť kontokorent uchádzajúce voľbou. V opačnom prípade sa môžete poobzerať po konkurenčných bankových produktoch, prípadne napríklad po spotrebiteľskom úvere, ktorý býva oproti tomuto neúčelovému úveru výhodnejšie, aspoň čo sa úrokových sadzieb týka.