Revolvingový úver

16.03.2011 23:54

Revolvingový úver je finančný produkt, ktorý umožňuje dlhodobo financovať prevádzkové potreby ako firiem, tak aj fyzických osôb. Vo svojej podstate ide o stále sa obnovujúcej úver. Po jeho splatenie v dopredu dohodnutých termínoch, je opäť možné bez akýkoľvek ďalších administratívnych činností využívať úverový rámec, ktorý revolvingový úver poskytuje.


Bankové a nebankové inštitúcie ponúka klientom, z revolvingového úveru okrem nákupu na splátky aj možnosť požiadať o vydanie kreditnej karty. Prostredníctvom tejto karty môžete rovno zaplatiť nákup v predajni, ktorý sa odpočíta z úveru. Takto vydávané karty fungujú na princípe revolvingového úveru. Majiteľ karty má k dispozícii financie v maximálnej výške dohodnutého úverového rámca. Každým nákupom sa znižuje disponibilný zostatok, na karte, preto sa zmenšuje obnos, ktorý môže človek ešte použiť. Tento úver potom zákazník spláca v stanovených termínoch (napr. 1 mesiac, 3 mesiace alebo 6 mesiacov) a to dohodnutú čiastku s nemeniacim sa úrokom. Počas čerpania prebieha splácania aj automaticky, ak príde platba na účet. Ak máte takto získaný revolvingový účet na kartu, môžete vedľa nákupu tovaru alebo služieb počítať is výberom v hotovosti. Tento systém zaručuje svojmu držiteľovi stálu finančnú rezervu.


Výhody revolvingového úveru:
vďaka účelovosti úveru býva nižšia úroková miera
úver možno čerpať aj v cudzej mene
úver je poskytovaný bankovými i nebankovými spoločnosťami
možnosť opakovaného čerpania úveru
možnosť čerpania úveru prostredníctvom kreditnej karty
 

Nevýhody revolvingového úveru:

vysoké poplatky

vysoký úrok z omeškania

nízky úverový rámec

vyššia minimálna výška splátky (cca 5% z dlžnej sumy)