Novinky

Aké dokumenty sú potrebné na vybavenie americkej hypotéky

16.03.2011 23:52
- Žiadosť o úver, - potvrdenie o výške príjmu alebo daňové priznanie, prípadne doloženie vedľajších príjmov, - výpis z katastra nehnuteľností, - snímka katastrálnej mapy, - nadobúdací titul k nehnuteľnosti a doloženie, že nehnuteľnosť nie je zaťažená inými záväzkami, - odhad ceny.